Nodaļa 3

Laimīgas apkaimes trīskāršā uzvara

Saikne starp laimīgām, ilgtspējīgām un iekļaujošām vietām

Mūsdienās pieaug arī interese par pilsētvides dizaina un laimes krustpunktu izpēti. Turklāt urbānisti apgalvo, ka attīstot vietas, kas padara cilvēkus laimīgākus, tiktu risināti daudzi mūsu laikmeta aktuālie izaicinājumi, piemēram, klimata pārmaiņas, sociālā atstumtība un veselības problēmas.

Mūsu pētījums pierāda, ka pastāv saikne starp laimīgām, ilgtspējīgām un veselīgām vietām. Piemēram, Latvijas iedzīvotāji, kuri uzskata, ka viņu apkaimē tiek atbalstīts videi draudzīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids, ziņo, ka savā apkaimē jūtas par 33 procentiem laimīgāki. Savukārt tie, kuri uzskata, ka viņu apkaimē tiek atbalstīts veselīgs dzīvesveids, ziņo, ka savā apkaimē jūtas par 25 procentiem laimīgāki. Tādējādi ilgtspējīgas apkaimes attīstībai ir izšķiroša loma ne tikai, ja vēlamies mazāk kaitēt klimatam, bet arī cilvēku laimes sajūtas paaugstināšanā.

31%

Tie aptaujātie, kuru apkaimēs atbalsta veselīgu dzīvesveidu, atzīst, ka šeit jūtas par 31% laimīgāki.

Laimes eksperta padoms: Attiecības balstās uz kopīgām interesēm.

Mēģiniet atrast kopīgus hobijus, piemēram, dārzkopību, sportošanu vai diskusiju klubus. Attiecības attīstīsies dabiskāk, ja tās balstīsies uz aktivitātēm, kurās jums ir kopīgs mērķis un vērtības.

/ Marku Ojanens (Markku Ojanen), psiholoģijas profesors

Vietējo kopienu stiprināšana globālu izaicinājumu risināšanai

Daudzām aktivitātēm, ko veicam savā apkaimē, piemēram, apkārtnes uzturēšanai, telpu un lietu koplietošanai un palīdzības sniegšanai mūsu kaimiņiem, ir pozitīva ietekme ne tikai vietējā, personīgajā un starppersonu līmenī. Pēdējā laikā tiek uzsvērts, ka iesaistei kopienās un sabiedriskajām aktivitātēm var būt arī liela, ilgtermiņa ietekme globālā līmenī. Daudzi kopienas projekti, piemēram, kopienas dārzi, automašīnu koplietošana, maiņas veikali un remonta kafejnīcas, spēlē nozīmīgu lomu emisiju samazināšanā, kā arī uzlabo iedzīvotāju veselību un labklājību, vienlaikus samazinot nabadzību un palielinot vietējo kontroli. Tādējādi, vairāk iesaistoties “apkārtnes laimi pastiprinošās” aktivitātēs, mēs visi varam veicināt pozitīvas pārmaiņas un padarīt pasauli laimīgāku, ilgtspējīgāku un vienlīdzīgāku. Globālas pārmaiņas sākas ar vietējo rīcību.


Bonava pieeja

Laimīgu un ilgtspējīgu apkaimju veidošana, izmantojot holistisku pieeju, ir Bonava darba stūrakmens. Starp mūsu izstrādes projektiem jūs atradīsiet daudz piemēru, kā tiek veicināti laimīgi un ilgtspējīgi dzīves apstākļi.


Vai vēlaties uzzināt vairāk par laimīgas apkaimes pamatiem? Izlasiet mūsu ziņojumu.

Šī ir tikai neliela daļa no visas pieejamās informācijas par laimīgu apkaimi. Lejupielādējiet pilnu ziņojumu, lai dziļāk izpētītu kaimiņattiecību nozīmi, kā arī uzzinātu, ko jūs varat darīt, lai veidotu laimīgāku apkaimi un nodibinātu saikni starp laimīgām un ilgtspējīgām apkaimēm.